Välkommen till EntryScape Community

Hej och välkommen till dig som läser det här! Vi som är här är nyfikna på dig som hittat hit! Det finns många som agerar i området kring öppna data och även många som använder EntryScape så vi välkomnar dig att introducera dig själv.

Frågor att inspireras av för din personliga introduktion: Hur går berättelsen om dig? Hur går berättelsen om din väg inom öppna data? Vilken är den brinnande fråga som driver dig i ditt arbete? Hur kom du igång och vilka hinder har du utmanats av på vägen? Vilka tvivel har du om arbetet du gör och vägen framåt? Vilket typ av stöd vill du erbjuda till andra som går en liknande väg som dig?

Som en god sed när vi anländer till nya gemenskaper och sammanhang uppskattar vi introduktioner. Detta forum är en ny plats för att möta personer som du känner, eller inte känner, som gillar länkade öppna data och kanske även använder EntryScape-mjukvaror. Vårt mål är att göra användare och kunder av EntryScape till de främsta publicisterna av länkade öppna data men vi stödjer även utvecklingen i den riktningen generellt! Vi hoppas att du vill vara med och dela din kunskap för att mer högkvalitativ länkade öppna data ska publiceras och användas!

När du berättar om dig själv får du gärna berätta precis som du vill. Utöver din berättelse kan det vara intressant för andra att lära känna din relation till öppna data, andra nätverk och gemenskaper samt vart du arbetar, och om du använder EntryScape. Det är inte nödvändigt att bli personlig då detta är ett offentligt forum men du är välkommen att göra det om du vill dela det med Internet.

I denna gemenskap avhandlar vi frågor kring hur man använder EntryScape, Öppna data, Länkade data och relaterade metadata standarder. MetaSolutions hoppas att forumet kommer leda till ökat kunskapsutbyte mellan olika aktörer i Sverige.

Naturligtvis kommer vi på MetaSolutions som utvecklar EntryScape också att delta, svara på frågor och ge vägledning så snabbt vi kan. Om du har känsliga eller mer driftsrelaterade frågor hänvisar vi till support@entryscape.com.

Detta forum har initialt öppnats för användare av EntryScape, men har nu öppnat upp för allmänheten.

Hej,

Jag heter Rickard Franzén och arbetar på avdelningen för digital verksamhetsutveckling på Formas. Tillgängliggörande av Formas öppna data är en central del av mina arbetsuppgifter. Information ska vara fri så långt det är möjligt.

1 gillning

Hej! Kul att på allvar få doppa tårna i det här med öppna data. Otroligt spännande och viktigt sätt att vara transparent med den verksamhet vi bedriver och göra det möjligt för andra att ta vidare och förädla den information och data som skapas genom det vi gör. Jag är ekonom i grunden, men har jobbat med digital kommunikation sedan slutet av 90-talet. i alla dess former, i de flesta typer av företag och organisationer.

1 gillning

Hej ! Mitt namn är Britt-Marie Henning och arbetar som ekonom på Varbergs Kommun. Mitt huvudansvar är leverantörsreskontran och tanken är att vi skall lägga ut delar av vår leverantörsreskontra på kommunens hemsida så att allmänheten kan komma åt den.

1 gillning

Hej,
Per Eriksson och jobbar som verksamhetsutvecklare på Varbergs kommun. Idag är jag huvudsakligen intresserad av att få en demo av hur datahanteringen ser ut.

1 gillning

Hej!
Jag heter Christina Lagerstedt och jobbar på forskningsinstituet RISE. Jag har jobbat med data länge men sällan med öppna data så detta är lite nytt område för mig. Jag arbetar mycket med digitalisering och datadriven innovation och är nyfiken på att integrera öppen data i det perspektivet.

1 gillning

Hej! Sara Niregård, enhetschef för kommunens samtliga ekonomiadministratörer. Då vi tänkt börja med att publicera lev.reskontra så är jag med för att lära mig vad det skulle innebära för oss.

1 gillning

Hej

Jag heter Mats och jobbar på Eskilstuna kommun, är med och tittar på vilken nytta kommunen kan ha av Entryscape

1 gillning

Hej !
Jag heter Stefan Jarl. Jobbar på Eskilstuna kommun som Projektledare.

1 gillning

Eskilstuna kommuns kanske jag ska förtydliga med :slight_smile:

1 gillning

Satu Rådbo, hej alla! Projektledare för Öppen Data inom Eskilstuna kommun och kontaktperson inom NSÖD.

1 gillning

Hej! Jörgen Nilsson, verksamhetsutvecklare - Digitaliseringsenheten, Karlskrona kommun. Har en bakgrund som utvecklare och egenföretagare i både produkt och konsultbolag, de senaste 15 åren. Har tagit över staffetpinnen för öppna data och hoppas kunna öppna upp fler dataset från Karlskrona kommun under hösten 2021 med approachen att öppna data ska baseras på data vi själva använder i vårt digitaliseringsarbete för att skapa bättre service för våra medborgare.

1 gillning

Hej !
Jag heter Daniel. Jobbar på Vänersborgs kommun som GIS-ingenjör.

1 gillning

Hej!
Jag heter Fredrik Antonsson och jobbar på Vänersborgs kommun. Jag jobbar med geodata och gjort sedan ett bra tag, men har inte just precist jobbat aktivt med öppen data. Något av ett delvis nytt område för mig, men är väldigt nyfiken på att integrera öppen data vårt geodata perspektiv.
Mvh

1 gillning

Hej, Torbjörn Svedung heter jag och jobbar inom kommunal verksamhet och driver kommunens verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik.

Öppen data ser jag som en självklarhet då det förutom att bidra till att stärka offentlighetsprincipen också skapar innovation.

1 gillning

Hej! Öppen data som kan användas för att stödja besöksnäringen är mitt intresseområde. Jag heter P-O Rasmussen och arbetar i Vänersborgs kommun som koordinator i Vänersamarbetet, ett samarbete med 12 kommuner runt Vänern som arbetar med näringslivsutveckling i kustzonen, besöksnäring samt infrastruktur och logistik på Vänern. Jag stöttar också arbetsgruppen som arbetar med det internationella projektet ICC - Intelligent Cities Challenge, där delning av Öppen data är en viktig del för utvecklingen av våra kommuner och land.

Hej!
Mitt namn är Kristian Matic och jag arbetar i Mölndals stad som Digitaliseringsstrateg.
Öppen data (och alla annan data för den delen) kan bidra otroligt mycket till stadens anställda, men framförallt för medborgarna.
Är väldigt glad att Mölndal numera är med i denna kloka gemenskap!

1 gillning

Hej,

Jag heter Per Persson och är geodatasamordnare i Mölndals stad. Öppna geodata ligger inom mitt arbetsområde.

1 gillning

Hej, jag är just nu MetaSolutions nyaste medarbetare. Jag började i måndags och känner att jag hamnat på helt rätt ställe. Går det att vara nyförälskad i ett jobb?
Jag kommer mest att jobba med Blocks “front end” och hoppas snart kunna hjälpa till med att svara på frågor men ge mig några dagar att bli varm i kläderna :slight_smile:

1 gillning