Specifikation för leverantörsreskontra klar

Efter flera granskningar så är nu specifikationen för leverantörsreskontra klar.
Den nås här specifikation leverantörsreskontra.

Den är skriven för att kunna användas av både kommuner, regioner och myndigheter. Det finns flera som arbetar med att ta fram datamängden så använd forumet för att få hjälp tips vid framtagandet.

Beroende på vilket system din organisation använder så kan det finnas möjlighet att exportera direkt från ekonomisystemet. Ett exempel är här: Exportera och publicera leverantörsreskontra t.ex. via ekonomisystem och TEIS