Leverantörsreskontra som öppna data - hur du publicerar

Alla kommuner och myndigheter genomför inköp av produkter och tjänster och har andra utgifter vars resultat representeras som leverantörsreskontra. Årligen görs inköp för nära 800 miljarder kronor så det är viktigt både för medarbetare inom offentlig sektor och medborgare som skattebetalare att kunna se vilka dessa är samt de resultat det leder till. För att det ska bli så enkelt som möjligt att kunna använda och ta del av gjorda inköp bör informationen om inköpen publiceras som öppna data. Dessa kan vem som helst kan se, analysera och använda hur de vill. Om du aktiverat skördning till dataportaler som dataportal.se kan du enligt DCAT-AP visa upp att du publicerat enligt specifikationen - lättare för tagare!

Inom ramen för projektet NSÖD (Nationell Skalning Öppna Data) har vi på MetaSolutions samordnande att ta fram en specifikation för hur informationen bör publiceras som öppna data. Arbetet påbörjades redan 2019.

Genom det gemensamma arbete med specifikationen har flera myndigheter och kommuner också börjat sina publiceringar. Del i arbetet har även olika aktörer inom offentlig sektor och leverantörer varit inblandade för att det ska vara möjligt för dem att stödja specifikationen.

Det finns en del utmaningar när denna information ska publiceras och vi har försökt ta höjd för dessa i arbetet och lagt till mer information i rekommendationen.

Diskutera gärna alla aspekter kring datamängden och denna specifikation här i tråden. Både hur den kan och bör publiceras samt tankar och synpunkter du som användare av informationen har.

Specifikationen finns publicerad här och är tillgänglig att välja på den nationella dataportalen dataportal.se .

Specifikationen består av följande filer:

Specifikation för publicering av leverantörsreskontra
Här finns beskrivning av specifikationen och en guide för vad som behöver göras för att publicera leverantörsreskontra som öppna data. Detta är ofta det bästa dokumentet att läsa först.

Terminologi med olika grunder för inköp
En grundläggande enkel terminologi för att standardisera uttryck som används kopplat till specifikationen.

Källkod - validering
Här finns den tekniska källkoden som ligger till grund för hur leverantörsreskontra ska publiceras. Vilken information som ska publiceras och definitionen av varje datapunkt. Källkod finns på GitLab här.

Leverantörsreskontra - JSON schema
Ett exempel på hur den tekniska rekommendationen kan se ut när man implementerat den i JSON-format.

Leverantörsreskontra - CSV schema
Ett exempel på hur den tekniska rekommendationen kan se ut när man implementerat den i JSON-format.

Leverantörsreskontra - DCAT-AP-SE
Ett förslag på metadata enligt specifikationen DCAT-AP-SE som används för att göra information sökbar på Sveriges dataportal dataportal.se. Viss metadata bör vara gemensam för alla som publicerar denna information som öppna data och viss information är specifik för respektive publicerande organisation.

Se relaterade trådar Specifikation för leverantörsreskontra klar och tråden Exportera och publicera leverantörsreskontra t.ex. via ekonomisystem och TEIS.