Vad finns det för regler och skyldigheter att följa innan publicering av öppna data?

Hej @divya.bhat ! Kul att du är nyfiken på detta.

Det finns bara riktlinjer om informationssäkerhet och klassning. Inget specifik för öppna data. Finns det hinget hinder för öppenhet så publicera

Rekommenderad princip vid uppstart: Börja enkelt!
Det vill säga:

  • Data finns? Ja / Nej
  • Data är uppenbart öppet? Ja / Nej (finns till exempel redan på webb men inte som öppna data)
  • Fortsätt med det svåra som genomgår ovanstående processer, informations- och sekretessklassning.
  • Sedan kan ni överväga att etablera en intern informations- & data-försöjning för att öka effektiviteten.
1 gillning