Ladda ned Statistik om användning av en publicerad datamängd

Börja med att gå in på din instans av EntryScape.

Gå sedan till din katalog där du kan välja Statistik.

När du är inne på statistik kan du trycka på knappen CSV. Då kommer en rullgardinmeny och där väljer du tidsspann, t.ex. idag.

När du trycker för att välja kommer en popup för filnedladdning och du kan välja att öppna eller spara ned statistikrapporten som CSV-fil.

@marie.larsson Vad är det som saknas statistikmässigt för dig när du laddar ned en CSV med statistik från en dag (som idag 17/6 2020) som har nedladdningar?

@mattias Jag laddade ned den fil som gick att ladda ned idag och har nu gjort enligt din beskrivning och valde “öppna” då är det tomt. Troligen jag som inte vet hur man ska göra :wink:

Tack @marie.larsson! Kanske @tobias.johansson kan prova som är Gruppägare? Jag tror nog att du gör rätt @marie.larsson! :slight_smile:

Jag har testat och det funkar för mig! Både statistiksidan samt csv filen.

Utmärkt! Då är det för närvarande du som Gruppägare som kan visa och ladda ned statistik av er 3.