Hur du kan aktivera API från uppladdad CSV-fil med tabulär data

,

Med EntryScape Catalog kan du aktivera API från CSV-fil. API:et för datamängden blir då i JSON-format.

Om du får felmeddelande med popup vid aktivering så säger den troligtvis något i stil med följande:

Skapar API.
Något med filerna gör att API:et inte kan uppdateras ändra filerna och uppdatera API:et igen.

Det kan vara fel på CSV-filen. Gör då följande:

  1. Ladda upp filen eller länka den i https://csvlint.io/ och klicka “Validate”
  2. Fixa eventuella fel och varningar från CSVLint.
  3. Se denna dokumentation: Distributioner - EntryScape Dokumentation

Se även till att ha sparat filen med UTF-8 kodning.

6 posts were split to a new topic: Kristianstad kan inte aktivera API från uppladdad CSV