Aktivera API för txt file - funkar inte

@divya.bhat Tack för att du frågar via forumet! När du skapar en datamängd och vill aktivera API från en distribution fungerar endast CSV som filformat. Tipsar om att kika manualen här: Distributioner - EntryScape Dokumentation

Den här tråden är nog til hjälp för dig @divya.bhat :slight_smile: Hur du kan aktivera API från uppladdad CSV-fil med tabulär data