Hur ändrar och uppdaterar jag metadata för datamängder automatiskt via API?

Det går att uppdatera metadata via ett API. Du behöver:

  • autentisera dig (cookie)
  • ladda ned en JSON-fil (http-get)
  • ändra på ett värde
  • skriva tillbaka (http-put)

Gör så här:

  • Kolla Bitbucket
  • Se exempel 7. Där finns exempel på hur en gör en annan metadata-uppdatering i JavaScript, Bash (curl) och csharp (C#).
  • Vi uppmuntrar användningen av JavaScript (entrystore.js). Det är det klientbibliotek som aktivt underhålls. Om du vill göra det på något annat sätt är du välkommen att göra det så förstås.