Aktivera API för txt file - funkar inte

Hur aktiverar API för uppladdad datamängder i txt format? Jag har provat men jag får ett felmeddelande. Kan ni hjälpa tack?

1 Like

@divya.bhat Tack för att du frågar via forumet! När du skapar en datamängd och vill aktivera API från en distribution fungerar endast CSV som filformat. Tipsar om att kika manualen här: Distributioner - EntryScape Dokumentation

Den här tråden är nog til hjälp för dig @divya.bhat :slight_smile: Hur du kan aktivera API från uppladdad CSV-fil med tabulär data

ok tack

1 Like

@divya.bhat Självklart, inga problem, återkoppla gärna med nya trådar här i forumet om du har fler frågor om hjälp kring handhavande i EntryScape :smiley: