Webinar för datapublicister: Förstå öppna data - teknisk öppenhet

EU Data academy bjuder in till ett webinar som riktar sig till dataproducenter som är intresserade av att lära sig om:

  • Konceptet av teknisk öppenhet och varför det är viktigt
  • Hur man kan gå från stänga till öppna format
  • Utmaningar med olika dataformat från ett praktiskt användarperspektiv
  • Hur man undviker vanliga misstag kopplat till dataformat
  • Utbyta erfarenheter med andra dataproducenter

Datum: 21 okt 2022
Kl: 10-11.30

Länk till anmälan finns här.