Visualisering av datamängd fungerar endast per månad

Hej @mattias @august

Vi önskar att visualisera våra datamängder över en tid t.ex. ett år.

På bilden nedan ser ni ett exempel från datamängden “Matsvinn förskolor 2023 och framåt”. Här kan vi endast välja en distribution=månad i taget. Är detta något som ni kan lösa?

Mvh
Örjan Fallheden
Södertälje kommun

1 Like

Hej,

Vi har funderat på den här frågan ett tag och en möjlig lösning som vi tänkt undersöka är att man kopplar visualiseringen till det genererade API:et. Eftersom API:et sammanfattar alla CSV filerna så skulle man ha en bättre lösning för att komma åt all data vid visualisering, dvs man slipper ladda alla filerna separat.

Men, det finns ett problem som i någon mening blir mer tydligt om man väljer denna väg.

I dagsläget fungerar det så att browsern laddar all data och skapar en visualisering direkt i webbsidan. Denna lösning är endast rimligt när man har mindre mängder data, annars blir webbsidorna långsamma och slöa. Så när man kopplar en enskild CSV fil så gör vi en koll att det är inte för mycket data som laddas för att visualiseringen ska fungera bra.

Kanske är mängden data ni lägger till i de olika CSV filerna inte så omfattande, bara att det råkar vara praktiskt att lägga upp den som flera filer (pga hur en uppdateras). Om det är detta scenario vi ska satsa på att stödja kan vi ignorera problemet med stora datamängder och tillåta att ladda från det genererade API:et istället för från individuella CSV filer.

En alternativ lösning som vi funderar på är att utvidga det genererade API:et så att det är möjligt att be API:et att skicka över bearbetad /aggregerad information snarare än all data. Detta skulle vara en bra lösning för visualisering.

Vi har alltså funderat på detta ett tag, och det finns i vår roadmap att hitta en lösning. I dagsläget finns dock ingen exakt tidsplan. Berätta gärna om er situation motsvarar det enklare problemet med mindre mängder data som råkar vara utspridda i flera filer. Jag tittade just på matsvinn i er katalog, jag betraktar den datamängden som av denna mindre karaktär.

Har ni problemet även för andra datamängder som har betydligt större mängd data, dvs tiotusentals rader snarare än mindre än 100 per fil?

1 Like

Hej!

I dagsläget gäller det de mindre datamängderna som du skriver.
Våra riktigt stora är i huvudsak leverantörsreskontra och dom är nog svåra att visualisera av andra anledningar. Dom har även en enda csv-fil per år.

1 Like