Vilken typ av distribution är den mest efterfrågade när det gäller öppna data?

Hej! Jag håller på med lite strategidokument där vi kikar på hur vi på Läkemedelsverket ska distribuera öppna data i framtiden. I dagsläget erbjuder vi XML-filer och Excel-filer.

Om vi snurrar på stolen och tänker som konsument av öppna data, vilket är den typ av distribution som är mest användbar? Är JSON bättre än XML? Är REST-API bättre än en statisk fil? Ledande frågor, jag vet, men min det är arbetshypotes som ni gärna får avfärda eller bekräfta…

Vad säger exempelvis @mattias ?

@pontusvind Kul att höra!

  1. JSON brukar efterfrågas ofta! Men tillhandahåll gärna båda om möjligt,

Även här - både och är nyttigt, för olika typer av tagare. Och den statiska filen bör då vara öppet format. Jag skulle avveckla Excel-formatet om något i och med att det har interoperabilitetsproblem med öppna programvaror.

1 gillning