Vi har en sida för PSI-data - räcker inte det?

Nej. Det är en start men dina datamängder ska förtecknas enligt specifikationen DCAT-AP så att de bidrar till den nationella dataportalen dataportal.se och därmed Sveriges kompletta PSI-förteckning.