Versionshantering

Vad finns det för möjlighet att arbeta med versionshantering av publicerade datamängder? Hur gör ni som använder det?

Hej @amandatjernstrom! Intressant fråga! Har du sett den uppdaterade dokumentationen om versioner på EntryScape Docs? Funktionen för Versioner kommer ursprungligen från EU-komissionens behov för att versionshantera metadata för distributioner d.v.s. att kunna rulla fram och tillbaka i beskrivningar om en distribution. Versionshantering fungerar inte för data i distributionen, t.ex. filen i EntryScape eller extern fil eller API.

Vad vill du åstadkomma kopplat till frågan? Vill du kanske kopiera en datamängd eller lägga till ytterligare fil i en distribution som har t.ex. flera filer i en distribution?