Värdefulla data ska publiceras – öppna data förenklar - intervju med Johanna Fröjdenlund Runarson på SKR

9 juni 2024 måste offentliga organisationer som kommuner publicera data som klassas som värdefulla av EU. Det finns möjlighet att söka uppskov till juni 2025. De här datamängderna ska vara tillgängliga kostnadsfritt, på ett sätt som gör dem enkla att återanvända. Organisationer som redan publicerar öppna data får en enklare resa med att uppfylla kraven, än de som inte gör det.

Mer om detta berättar Johanna Fröjdenlund Runarson, samordnare för öppna data på SKR. Läs intervjun här på EntryScape.com!

Hur ska din organisation komma igång? Kom in och diskutera i vårt forum här!