Välkommen till EntryScape Community

Lesly Davoust heter jag och jobbar på samhällsbyggnadsnämnden, lomma kommun. Jag arbetar som administratör/samordnare, själv är jag nyfiken och vill lära mig mer om vad innebär för oss och vad är tanke bakom öppendata.

1 Like

Hej William Walker heter jag, jobbar som digitaliseringsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen på Lomma kommun. Jag undrar vilken typ av data som är mest efterfrågad som öppen data?

1 Like

Hej! Andrew heter jag. Jag jobbar på Lomma kommun på samhallsbyggnadsförvaltningen som GIS-ingenjör. Jag är intresserad av att lära mig mer om öppna geodata.

1 Like

Hej,
Jag heter Fredrik och jobbar som GIS-samordnare på Lomma kommun. Jag undrar när det blir krav på att publicera de identifierade särskilt värdefulla datamängderna

1 Like

Henrik Pässler,kommunikationsstrateg, kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen, Eslövs kommun. Arbetar med webbutveckling till största del. Undrar såklart många saker. Svårt att lyfta fram endast någon enskild sak.

1 Like

Helena Månsson, Digitaliseringsstrateg på kommunledningskontoret i Eslövs kommun. Jobbar kommunövergripande med digitalisering. Jag har funderingar kring organisering av öppna data. Vilka olika kompetenser behövs ex. infosäkerhet, informationsägare, kommunikatör GIS etc. Hur lägger vi upp publiceringsprocessen på ett bra sätt.

1 Like

Hej Daniel Nilsen Kvalitetschef, arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetsutveckling inom Stöd och omsorg i Tomelilla. Vilket är individ och familjeverksamheten och vård och omsorg.

1 Like

Hej! Mikael Göransson jobbar på Digitaliseringsavdelningen i Tomelilla kommun och sitter med i projektgruppen för Öppna data.

1 Like

Nilla Billing, GIS- och exploateringsingenjör Tomelilla kommun, nyfiken på hur vi kan arbeta med öppna data både smart och tillgängligt.

1 Like

Alexandra Ramsten, Business Analyst/Kravanalytiker på Digitaliseringsavdelningen på Helsingborgs stad. Öppna data är helt nytt för mig så vill få en grundläggande förståelse

1 Like

Hej

Jag heter Henrik och arbetar i Tomelilla kommun, Barn- och utbildningsverksamheten.
Jag funderar en del på vilka data som är lämpliga att publicera från skolan/förskola, men även generellt intresserad och positiv till öppna data.

1 Like

Hej,

Karina här, jobbar som Mätningsingenjör på Eslövs kommun och har länge tyckt det är intressant med öppna data. Nu är jag pepp på att se, och vara en del av, utvecklingen framåt.

1 Like

Susanne Hultman heter jag och arbetar som GIS-samordnare i Eslövs kommun sedan den 1 juli 2014. Har dock en bakgrund som lärare så jag försöker lära upp alla kollegor i hur man arbetar med GIS och geodata. Vi får ganska ofta förfrågningar om att dela med oss av vår geodata så att publicera denna som öppen data där det är möjligt, tycker jag vore otroligt bra så att jag i stället hinner utbilda kollegor i GIS.

1 Like