Välkommen till EntryScape Community

Åsa Eriksson heter jag, är sektionschef för sektion som jobbar med tillhandahållande av data.

1 Like

Filip heter jag och arbetar bland annat med förvaltning av regelverket för publicering av öppna data på Trafikverket.

1 Like

Hej! Jag heter Louise Norlin och arbetar med att utveckla kvalitetskonceptet och specificering av data för järnvägsdata på Trafikverket.

1 Like

Hej, Miho Ishii heter jag och jobbar med saker o frågor som rör tillgängligörande av geodata på Trafikverket.

1 Like

Jag heter Dag Stenkvist och arbetar som dataproduktutredare på Trafikverket.

1 Like

Magnus Hållhans heter jag, jag jobbar som IT-arkitekt på Trafikverket inom informationshantering där en del öppet data ingår.

1 Like

Susanne Planath är jag och är enhetschef på Vägdata

1 Like

Katarina från Upphandlingsmyndigheten här, huvudredaktör digitala kanaler. :wave:

2 Likes

Hej!
Mitt namn är Erika Hanses, jag jobbar som enhetschef på Upphandlingsmyndigheten! :raised_hands:

1 Like

Hej - jag heter Lars Pyk och jobbar som pressis på Upphandlingsmyndigheten.

1 Like

Hej! Alexandra från Upphandlingsmyndigheten här. Arbetar med inköp på Upphandlingsmyndigheten :slight_smile:

1 Like

Hej, Mats från Linköping här. GIS-Ingenjör på Geodataenheten.

1 Like

Wow - vilket verktyg! :medal_sports:
/John Wallén
IT-arkitekt
Linköpings kommun

1 Like

Hejsan! Anders, IT på Falu kommun. Jobbar med e-tjänster och integrationer.

Hej! Michaela här. Jag jobbar som GIS-ingenjör på Geodataenheten, Linköpings kommun.

1 Like

Hej! David Roc här, GIS-ingenjör på Linköpings kommun

1 Like

Hej!
Ewa, applikationsförvaltare, Linköpings kommun

1 Like

Hej! Fredrik, systemutvecklare, Linköping kommun

1 Like

Hej! Alexander här. Digitaliseringsledare på IT, Falu kommun.

1 Like

Hej! Jag heter Maria Malmgren och är projektledare i Eskilstuna kommun i ett projekt för Öppen data.

1 Like