Vad är skillnaderna mellan applikationsprofilen Geografisk datamängd och Dataset?

Vi borde städa bort de poster på dataportal.se som kommit från geodataportalen då det bygger på att det skapas metadataposter för både datamängd och distributionsstjänst. Ger mycket bättre överblick att skapa poster per datamängd och sedan distributioner för datamängden.

Om jag anger profilen Geografisk datamängd (NMDP4.0 light) vid skapande av datmängd - på vilket sätt skiljer sig metadataposten från Dataset enligt (DCAT-AP-SE v2.0.0)?

Om du byter profil ändras de redigerbara fälten. De dolda fältens information går inte förlorad. Om du byter tillbaka till den relevanta profilen visas den igen.

Geografisk datamängd innehåller fält som är viktiga i GIS- och geodata-sammanhang. Dataset och PSI innehåller andra fält som är bestämda att användas enligt PSI-direktivet och nationella rekommendationer enligt öppna data-lagen.