Vad är öppna data bra för?

Jag undrar vad det finns för positiva effekter av öppna data? Hur kan jag argumentera internt för att vi ska arbeta mer med öppna data?

Öppna data är bra för internt och externt värdeskapande. Det är t.ex. tidsbesparande att kunna visa en översikt över alla data i sin organisation med hjälp av översiktlig förteckning med metadata. Det möjliggör även externt värdeskapande genom att öppna upp potentialen för att använda ens egna data till något annat. Utan öppna data och metadata hade vi inte kunnat planera våra resor som vi gör idag - vi hade varit kvar med att använda tidtabeller på papper eller behövt ladda hem digitala tabeller manuellt varje gång vi ville ha den senaste tidtabellen.

Tänk dig själv - hur hade vi hittat rätt på sökmotorer om vi inte hade metadata som gjorde översiktliga beskrivningar av innehåll på hemsidor med hjälp av titlar och korta beskrivningar?

En mer ingående förklaring om öppna data, nyttor och hur det fungerar finns i detta inspelade webinar: