Vad är en distribution?

En distribution är ett eller flera sätt att nå datat/informationen på i en datamängd. Det kan vara t.ex. ett APi i formatet JSON eller en fil i t.ex. formatet CSV.