Utfrågning kring Öppna data-utredningen 13 oktober 2020 kl 10-12 Online

Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Hur kommer den nya lagen påverka tillgången till öppna data i Sverige och vad finns det för saker som behöver ses över i det lagda förslaget?

Mer information:

Anmälan: