Utegym som öppna data - hur du publicerar

Alla kommuner och myndigheter och vissa privata aktörer anlägger offentliga utegym och träningsplatser för allmänhetens användning. Årligen anläggs och sköts anlagda utegym och träningsplatser i varje kommun. Det är viktigt både för medarbetare och medborgare som skattebetalare att kunna se vilka dessa är för att kunna underhålla anläggningarna och dra nytta av dem. För att det ska bli så enkelt som möjligt att kunna använda och ta del av informationen om utegym bör de publiceras som öppna data på ett standardiserat vis. Dessa kan vem som helst kan se, analysera och använda hur de vill. Om du aktiverat kopplingen till dataportaler så som dataportal.se för skördning kan du enligt den nationella standarden DCAT-AP visa upp att du publicerat enligt specifikationen. Det här gör livet för användarna av öppna data och de som vill träna oavsett om de är boende eller turister som vill ha ett härligt träningspass ute i det fria!

Inom ramen för regionsamverkan i Västra Götaland och Dataportal Väst fick MetaSolutions uppdraget att ta fram en specifikation för hur informationen om utegym bör publiceras som öppna data. Arbetet påbörjades 2021 och färdigställdes i version 1.0 som öppen källkod.

Genom det gemensamma arbetet med specifikationen har flera kommuner också påbörjat sina publiceringar. En del i arbetet har bestått av att olika aktörer inom offentlig sektor, leverantörer och tagare av data ska vara delaktiga i framtagandet för att det ska vara möjligt för dem att stödja och använda specifikationen.

Det finns en del utmaningar när denna information ska publiceras och vi har försökt ta höjd för dessa i arbetet och lagt till mer information i specifikationen.

Diskutera gärna alla aspekter kring datamängden och denna specifikation här i tråden. Både hur den kan och bör publiceras samt tankar och synpunkter du som användare av informationen har.

Specifikationen finns publicerad här och är tillgänglig att hitta på den nationella dataportalen dataportal.se.

Specifikationen består av följande filer:

Specifikation för publicering av utegym

Här finns beskrivning av specifikationen och en guide för vad som behöver göras för att publicera utegym som öppna data. Detta är ofta det bästa dokumentet att läsa först.

Källkod - validering

Här finns den tekniska källkoden som ligger till grund för hur utegym ska publiceras. Vilken information som ska publiceras och definitionen av varje datapunkt. Källkod finns på GitLab här.

Utegym - JSON schema

Ett exempel på hur den tekniska rekommendationen kan se ut när man implementerat den i JSON-format.

Utegym - CSV schema

Ett exempel på hur den tekniska rekommendationen kan se ut när man implementerat den i CSV-format.

Utegym - CSV-exempel

Exempel på data publicerad enligt specifikationen i filformatet CSV.

Utegym - ODS-exempel

Exempel på data publicerad enligt specifikationen i filformatet ODS.

Utegym - XLSX-exempel

Exempel på data publicerad enligt specifikationen i filformatet XLSX.

Utegym - DCAT-AP-SE

Ett förslag på metadata enligt specifikationen DCAT-AP-SE som används för att göra information sökbar på Sveriges dataportal dataportal.se. Viss metadata bör vara gemensam för alla som publicerar denna information som öppna data och viss information är specifik för respektive publicerande organisation.