Uppdatering kring metadata vid dataportaler

Hej @VGR!

Nu har jag registrerat er på Dataportal.se och Dataportal Väst samt aktiverat skördning av era kataloger. Det kan ha uppstått problem med skördningen för vissa hos er. Detta kan bero på att t.ex. att telefonnummer formaterats med utan landskod (+46) och med mellanslag vilket inte fungerar enligt vad metadatafältet kräver. Har ni fått felmeddelanden så kan ni åtgärda det genom att ändra ett telefonnummer till en kontakt eller organisation från t.ex. 050-XX XX XXX till t+4650XXXXXXX. Jag fick även ett förbättringsförslag från @tomas.monsen om att fältet automatiskt ska formatera om felaktiga inmatningar i metadatafältet. Det förslaget tar jag med mig.

Det är vissa av er som kanske inte gått helt i mål med er publicering ännu eller har gjort någon miss i er beskrivning av katalog eller datamängd eller liknande. Jag tar kontakt med er separat över e-post för att hjälpa er!

Hej @mattias

Tack för att du hjälper oss igång med alla dessa detaljer som behöver fungera.

@VGR som ni alla märker är detta ett utmärkt forum att ställa frågor, utbyta kunskaper och sprida information om allehanda saker om Entryscape och publicering av öppna data. Passa på och utnyttja den möjligheten. :slight_smile:

Mvh Fredrik

1 gillning