Uppdatera fil i distribution med API och nya APIt TaskRunner - Jag behöver hjälp och exempel!

Hej!
Jag är en glad amatör (nåja) som försöker få till en enkel uppdatering av en fil i en distribution med hjälp av tillgängliga APIer i katalogen.

Jag lyckas logga in och får en cookie tillbaka med en “auth_token”-sträng, men när jag sedan försöker nyttja den för kommande anrop misslyckas jag med “Unauthorized”.

Jag försöker bygga en POC i powershell eller med manuella anrop via CURL, bara för att se hur det funkar, men kommer inte förbi den andra trappsteget :slight_smile:

Är det någon som har exempelkod, kan förklara så att en newbie som jag fattar, eller som är i samma sits så att vi kan slå våra kloka huvuden ihop?
Jag har såklart kikat på dokumentationen och anser att jag gör rätt enligt den, men det är något med hur jag bifogar min kaka/auth_token-sträng som blir fel (tror jag) och jag förstår inte varför.

Hjälp :slight_smile:

1 Like

@tomas.monsen Hej du fick hjälp av EntryScape-supporten med detta?

Hej, ja tack, jag försökte så klart lösa problemet på ett krångligare sätt än man kan, eftersom (insert-orsaker-här) ville jag inte exekvera externa program. Nu löser jag det med lite curl-anrop som jag sen joxar med i powershell för att hantera svaren/cookie-filen. Det är inte snyggt men funkar…

Som det ser ut nu har jag en POC för att ladda upp och ersätta filer i en distribution (som även uppdaterar API-et) i EntryScape Catalog. Detta kommer jag att använda när mina dataproducenter skapar data/ändrar data - främst för badplatser nu, men även för övriga datamängder. Kommer att nyttjas när vi väl får ordning på export av Leverantörsreskontra så att ingen behöver göra något med filen utan den uppdateras automatiskt när verksamheten är klara med jobbet och exporterar den från ekonomisystemet. Processen blir oberoende av mig/IT/publicist.

Jag är nästan klar, så om någon vill ha del av det jag skrivit (som är klart amatörmässigt men funkar bra för mina blygsamma behov) är det självklart något jag delar med mig av.

Jag anropar taskrunner-apiet och katalogens API för autentisering för att ladda upp/ersätta fil i katalogen på en viss distribution på en viss datamängd.

1 Like