Tips om projektet WHOW (Water Health Open knoWledge) inom Europa

Spännande projekt som lyfts på EU Open Data Days idag som vi skrev om tidigare kring eventet EU Open Data Days - Shaping our future with open data.

Läs mer om WHOW Project kring att skapa länkade öppna data och kunskapsgraf om vattenhälsa inom EU. Tips till @jenny.klang @mats.skarp @bernt.rane - kanske intressant för er och era kollegor?