Storlek på bilder

Just nu är variationen på de bilder som publiceras varierande både i kvalitet och storlek. Vi har ingen gemensam riktlinje för detta vilket skulle uppskattas. Dels för att uppladdning ska gå så smidigt som möjligt, att man publicerar oavsett storlek och att bilden anpassar sig responsivt.

Bra fråga @LindaG! :muscle: Jag passar den till @alex. :slight_smile:

@LindaG vi kommer att ange referenser för detta i användardokumentationen som kommer att släppas under maj månad.

1 Like