Specifikation - stegen för hur ni visar att du följer en specifikation

För att göra det enklare att hitta alla datamängder som följer en specifikation på dataportal.se och andra dataportaler är det viktigt att man markerar dessa datamängder. Man ska då göra följande:

Först i katalogen behöver ni följa stegen för att referera till en specifikation som ni hittar här https://docs.entryscape.com/sv/catalog/datamangder/#uppfyller detta går även att göra direkt på metadatanivå med egenskapen länkade scheman.

  1. På datamängden peka på en specifikation via egenskapen (property) dcterms:conformsTo (med fältnamnet “Uppfyller”).
  2. Lägg till nyckelord på svenska som kopplas till datamängden, e.g “grillplats”

(för specifikationer som inte är på dataportal.se behöver ni referera till länkarna för dessa)

1 Like