Sort by name (http://schema.org/name)

Is it possible to sort by name, “http://schema.org/name”? I have read this: Search - ENTRYSTORE.

What I have tried:

  • &sort=title.se+asc (no error but do not sort)
  • &sort=title.se+desc (no error but do not sort)
  • &sort=name+asc (error)
  • &sort=name+desc (error)
  • &sort=name_sort+asc (error)
  • &sort=name_sort+desc (error)
  • &sort=metadata.predicate.literal.fc0d21c7+asc (error)
  • &sort=metadata.predicate.literal.fc0d21c7+desc (error)

The full url I am testing with: https://data.visitsweden.com/store/search?facetFields=rdfType,metadata.predicate.uri.cf7d9d3e,metadata.predicate.uri.c6e46bff&limit=10&offset=0&query=(metadata.predicate.uri.c6e46bff:http%5C%3A%2F%2Fdata.visitsweden.com%2Fregion%2Forebro)+AND+public:true+AND+(rdfType:http%5C%3A%2F%2Fschema.org%2FEvent+OR+rdfType:http%5C%3A%2F%2Fschema.org%2FFoodEstablishment+OR+rdfType:http%5C%3A%2F%2Fschema.org%2FLodgingBusiness+OR+rdfType:http%5C%3A%2F%2Fschema.org%2FPlace+OR+rdfType:http%5C%3A%2F%2Fschema.org%2FStore+OR+rdfType:http%5C%3A%2F%2Fschema.org%2FTrip)+AND+(metadata.object.literal:**)&rdfFormat=application/ld+json&type=solr&sort=modified+desc

/Hans

Thanks for the question, could maybe one of @hannes @matthias @august help out here?

1 Like

Hej Hans,

Just nu går det enbart att sortera på titlar i ett specifikt språk, t.ex. title.sv eller title.en. Tyvärr ingår värden för http://schema.org/name just nu inte i title-fältet, men vi kommer att utvärdera om vi inte ska ändra på det. Om vi skulle ändra på det så blir det aktuellt först med nästa EntryStore-version som vi planerar att släppa om någon månad.

//Hannes

1 Like

Pinging @Hans for notification. :slight_smile:

1 Like

Hej

Tack för svar

/Hans

1 Like