Snöröjning som öppna data - bidra till dataspecifikationen

Bakgrund och syfte :cold_sweat: :thinking_face: :arrow_right: :dart:

Inom projektet Nationell Dataverkstad har det tagits fram en topplista för datamängder att standisera för publicering och datadelning. En sådan datamängd är snöröjning som kan hjälpa till att förbättra mobilitet på vägar, gator, cykelvägar och trottoarer. Det skulle t.ex. gå att snabbare och enklare få reda på vart det redan har gjorts snöröjning för att planera nästa resa efter snöfall. Datamängden är hett efterfrågad speciellt efter vinteroväder. En lokalpolitiker tog i början av året upp möjligheterna om öppna data som grund till “en ny snöröjningstjänst” i Stockholm.

Låt oss snöröja framåt :cloud_with_snow: :snowflake: :tractor: :motorway:

Nu finns ett väldigt tidigt utkast till dataspecifikation för snöröjning. Den har med exempeldata och bör vara intressant för kommuner och samverkande myndigheter som Trafikverket - och självklart inte minst data-användare oavsett samhällssektor!

Snöröjning blir bättre genom samarbete, så även standardisering - tyck till! :muscle:

Observera att det här är ett väldigt tidigt utkast som tabelldata med lite exempeldata. Vi vill väcka tankar, intresse och hitta sätt att förankra detta som en standard för delande kommuner och konsumenter och användare. Vi som jobbar med projektet Nationell Dataverkstad söker nu dig som t.ex. jobbar i kommun och vill publicera, dig som är konsument t.ex. samverkande myndighet, leverantör t.ex. snöröjande entreprenör eller annan intressegrupp t.ex. förening som bryr sig om framkomlighet för olika typer av trafikanter.

Välkommen att återkoppla här i forumtråden! :recycle:

Länk till utkastet finns här:

Välkommen att vara med att medskapa detta och hjälp gärna till att sprida ordet! :mega: :hugging_face:

Hej! Vi har lyssnat på de konstruktiva synpunkter som flera av er kommit med och skalat ned avsevärt. Här är ett uppdaterat utkast. :hugging_face: Jag tror personligen på att det kan komma att behöva uppdateras om och när vi kommer i kontakt med relevanta myndigheter och leverantörer som kan generera utdata automatiskt.

Projekt sker på Särskilt viktiga datamängder / Snöröjning · GitLab

Senaste utkast:

Namn Kardinalitet Datatyp Beskrivning
source 1 heltal Obligatoriskt - Ange organisationsnummret utan mellanslag eller bindesstreck för organisationen som hanterade snöröjningen.
vehicle_id 1 text Obligatoriskt - Anger en identifierare för fordonet som utfört åtgärd.
object_id 1 text Obligatoriskt - Anger en identifierare för snöröjningsobjekt.
start 1 dateTime Obligatoriskt - Anger tid när åtgärd startades (dtimestart).
end 1 dateTime Obligatoriskt - Anger tidslag när åtgärd avslutades (dtimeend).
areaid 0…1 text Anger områdesidentitet för snöröjning och halkbekämpning.
areaname 0…1 text Anger områdesnamn i klartext för snöröjning och halkbekämpning.
category 0…1 text Anger åtgärdstyp t.ex. F1, F2, Halkbekämpning, Snöröjning, Övrigt Hinder.
description 0…1 text Beskrivning om plogningen och notis om något avvikande.
updated 0…1 text Ange när åtgärden uppdaterades.
email 0…1 text E-postadress för vidare kontakt, anges med gemener och med @ som avdelare.

Källa: content/model.md · main · Särskilt viktiga datamängder / Snöröjning · GitLab

Vill du återkoppla via e-post? Mejla in dina synpunkter direkt till projektytan på GitLab:
contact-project+sarskilt-viktiga-datamangder-snoeroejning-40754112-issue-@incoming.gitlab.com