Smyglansering av EntryScape Community Tools

Hej!

Nu smyglanserar vi EntryScape Community Tools! Detta är ett arkiv som fungerar som ett register över verktyg för att arbeta med EntryScape. Verktygen består av material som kommer från företaget MetaSolutions, samt bidrag som gjorts av gemenskapen.

Bidrag med länkar till ytterligare verktyg är välkomna. De kan göras via så kallade pull requests, en teknisk begäran om att få bidra till kod. De första bidragen från användargemenskapen kommer från @Christoffer i Eskilstuna kommun med skript för att arbeta med taskrunner api samt från @andreparviainen i Borås stad, @AttaRabbi i Huddinge och @benny i Lund med olika exempel på fme script.

Kodförrådet finns på GitLab.com men speglas till GitHub för ökad synlighet och exponering.

Välkommen att dela, använda och bidra!

2 Likes