Skiljer sig ämnen från teman i DCAT-AP hos Naturvårdsverket i EntryScape Blocks?

Kategorier/ämnen

På Naturvårdsverkets öppna data sida finns det ju “ämnen” i vänsterspalten, dessa ämnen skiljer sig från de kategorier som finns i metadatan i Entryscape. Hur kan vi göra på liknande sätt så att vi kan få egna ämnen/kategorier?

Ja, det skiljer sig på det sätt att Naturvårdsverket har tagit hjälp av MetaSolutions för att anpassa sin metadataprofil så att de även märker upp öppna data och öppna geodata med INSPIRE-tema utöver DCAT-AP-SE-tema.

Huddinge kommun har även dem en anpassad metadataprofil som kombinerar och berikar berikar DCAT-AP (öppna data-direktivet) med fält från INSPIRE (geodata-direktivet). :slight_smile:

Hej,
Jag förstår - är det möjligt då att integrera INSPIRE-tema på Digitala Södertälje eller måste hela datamängd-sidan brytas ut? :slight_smile:

@UlrikaS Ja om ni vill ha en anpassad metadataprofil med INSPIRE så går det då att lägga in en facett för INSPIRE-tema. Som vi pratade tidigare så behövs ändå en uppgradering och bredare layout för bättre sök på er sida. :slight_smile: Så nja kanske inte byta ut men däremot uppgradering. :slight_smile:

Hej! Går lite trögt med den här bollen (från oss), om vi vill uppgradera med ett INSPIRE-tema, är det att rekommendera även om all vår data inte är geo-data? Kommer det temat endast gälla för geo-data eller kan alla datamängder ingå? :slight_smile:

Eller har ni annan rekommendation hur vi kan göra för att ha tydligare kategiroer/temat på vår datamämgd-sida?

@UlrikaS Kan det vara lämpligt att vi tar detta som en fråga på kursen på 2022-09-16T11:00:00Z? :slight_smile: Initialt svar här:

Det kan vara fördelaktigt att göra som:

Huddinge

Havs- och Vattenmyndigheten

D.v.s. att vi gör en anpassad profil åt er som kombinerar PSI + INSPIRE utifrån era behov. Och då kan vi hjälpa er ställa in så att ni har fler fält som är obligatoriska för metadata. Som du ser på bilden så har de anpassade fält och anpassade obligatoriska fält att fylla i.

Jag skulle säga att det bästa att ha en ren PSI-profil och en ren INSPIRE-profil men att sen ha en kombinerad som kanske heter något som “Kombinerad”. Det går såklart även att anpassa PSI-profil och INSPIRE-profil så att fler fält är obligatoriska eller rekommenderade där istället för frivilliga.

Hej, ja självklart vi tar det på fredag. Och tack för den initiala beskrivningen, då kikar vi lite på det innan fredag. :slight_smile:

1 gillning