Skiljer sig ämnen från teman i DCAT-AP hos Naturvårdsverket i EntryScape Blocks?

Kategorier/ämnen

På Naturvårdsverkets öppna data sida finns det ju “ämnen” i vänsterspalten, dessa ämnen skiljer sig från de kategorier som finns i metadatan i Entryscape. Hur kan vi göra på liknande sätt så att vi kan få egna ämnen/kategorier?

Ja, det skiljer sig på det sätt att Naturvårdsverket har tagit hjälp av MetaSolutions för att anpassa sin metadataprofil så att de även märker upp öppna data och öppna geodata med INSPIRE-tema utöver DCAT-AP-SE-tema.

Huddinge kommun har även dem en anpassad metadataprofil som kombinerar och berikar berikar DCAT-AP (öppna data-direktivet) med fält från INSPIRE (geodata-direktivet). :slight_smile:

Hej,
Jag förstår - är det möjligt då att integrera INSPIRE-tema på Digitala Södertälje eller måste hela datamängd-sidan brytas ut? :slight_smile:

@UlrikaS Ja om ni vill ha en anpassad metadataprofil med INSPIRE så går det då att lägga in en facett för INSPIRE-tema. Som vi pratade tidigare så behövs ändå en uppgradering och bredare layout för bättre sök på er sida. :slight_smile: Så nja kanske inte byta ut men däremot uppgradering. :slight_smile: