Sevärdheter - bidra till specifikation

Bakgrund och syfte :thinking_face: :arrow_right: :dart:

Inom projektet Nationell Dataverkstad har det tagits fram en topplista över datamängder att standardisera för publicering och datadelning. En sådan datamängd är Sevärdheter. Datamängden kategoriseras inom området Besöksnäring & Rekreation och avser grundläggande information om sevärdheter som är relevant för besökare… Således har den haft ett väldigt stort intresse inte minst från verksamma inom besöksnäringen som vill underlätta för besökare att hitta till och få rätt, uppdaterad information om sevärdheterna.

Genom att standardisera denna data och dela den öppet så ser vi möjligheten att berika de karttjänster som idag används av besökare och för den delen medborgare som befinner sig i rörelse; Naturkartan, Google Maps, Open Street Map, Vandramedkoll m.fl. Det kommer underlätta för allmänheten att hitta sevärdheter, kunna stärka platser attraktivitet och bidra till en positiv utveckling av den lokala besöksnäringen.

Skillnaden mellan sevärdheter och Points of Interest

Det är två begrepp som är lika varandra vid första åtanke, men det finns en skillnad mellan begreppen vilket gjort att Nationella Dataverkstaden ser behovet av två specifikationer.

En point-of-interest anses vara behövlig till besökare som redan befinner sig på en plats, såsom bankomat, toalett eller apotek.

En sevärdhet anses vara en plats som besökare tar sig till av ett intresse för platsen i sig självt.

Datamodell för Sevärdheter

Det finns nu ett utkast till dataspecifikationen för sevärdheter och bör vara intressant för alla som vill uttrycka en plats som särskilt intressant. Vi vill väcka tankar, intresse och hitta sätt att förankra detta som en standard för delande kommuner och konsumenter och användare. Vi som jobbar med projektet Nationell Dataverkstad söker nu dig som t.ex. jobbar i kommun och vill publicera data, dig som är konsument t.ex. samverkande myndighet, leverantör eller annan intressegrupp t.ex. inom besöksnäringen som bryr sig om att göra det enklare att hitta till svenska sevärdheter.

Datamodellen är tabulär. Det innebär att varje rad motsvarar exakt en sevärdhet och varje kolumn motsvarar en egenskap för den sevärdheten. 13 attribut är definierade, där de första 6 är obligatoriska. Vi har valt att använda beskrivande men korta kolumnnamn som uttrycks med gemener, utan mellanslag (understreck för att separera ord) och på engelska. Genom engelska attributnamn blir modellen enklare att hantera i programvaror och tjänster utvecklade utanför Sverige. Modellen bygger på schema.org

Namn Kardinalitet Datatyp Beskrivning
name 1 text Obligatoriskt - Anger sevärdhetens namn.
description 1 text Obligatoriskt - Anger en kortare beskrivning av sevärdheten.
id 1 heltal Obligatoriskt - Anger en identifierare för sevärdheten.
type 1 begrepp Obligatoriskt - Anger typen av sevärdhet.
latitude 1 decimal Obligatoriskt - Latitude anges per format enligt WGS84.
longitude 1 decimal Obligatoriskt - Longitude anges per format enligt WGS84.
street 0…1 text Ange gatuadress.
postalcode 0…1 heltal Ange postnummer.
city 0…1 text Ange postort.
phone 0…1 text Ange telefonnumret med inledande landskod, exempelvis +46
email 0…1 text E-postadress för vidare kontakt, anges med gemener och med @ som avdelare.
image 0…* URL Ange en länk eller flera länkar till bilder på sevärdheten.
URL 0…1 URL Ingångssida för mer information om sevärdheten.

Vi arbetar öppet med datamodellen på Gitlab - anslut gärna där! Vill du inte skapa ett konto går det också bra att mejla in förslag.

Välkommen att vara med att medskapa detta i tr och hjälp gärna till att sprida ordet! :mega: :hugging_face: