Särskilt värdefulla datamängder (HVD)

Känner ni till om det planeras för metadatafält i profilerna som beskriver och/eller markerar särskilt värdefulla datamängder/High Value Datasets? Antar att det är ett arbete som i så fall sker på en standardiserad nivå hos DIGG eller liknande?

@jenny.klang Det här är det senaste från EU som publicerades 2022-11-22T23:00:00Z: High-value Datasets – An overview through visualisation | data.europa.eu

Ska höra mig för om det kommer något speciellt fält i DCAT-AP-SE eller liknande.

Det ser ut att komma en serie bloggtexter från dem på samma sajt så där kan det gå att läsa mer sen. Jag önskar nog personligen att de haft tydligare information om de har nyhetsflöden i RSS eller ej och hur besökare kan följa det för att få notis när en nyhet kommer. :slight_smile: