Rapport till regering kring kompetensförsörjning inom geodatabranschen

Lantmäteriet fick ett uppdrag från regeringen att beskriva hur kompetensförsörjningen ser ut för geodatabranschen. Nu är rapporten inlämnad och i den finns inte enbart en redovisning av läget utan även slutsatser och förslag. HÄR är länken till rapporten.

1 gillning

Tack @MagnusForsberg för delning!

Har ni hunnit läsa rapporten om kompetensförsörjning kring geodata @freer10 @molnper @afogelberg @hernan.deangelis @bernt.rane @josdel @AttaRabbi mf.l.? Vad tycker ni?