Publicera våra naturreservat/naturområden

Publicering av naturreservat, naturområden och nationalparker sker det via Länsstyrelsens/Naturvårdsverkets API? Eller behöver det publiceras manuellt? I så fall under vilken kategori?

Tack @LindaG för frågan, jag ber @alex återkoppla om detta.

Har ni hunnit titta på denna fråga? :slight_smile: