Points of interest - bidra till specifikation

Bakgrund och syfte

Inom projektet Nationell Dataverkstad har det tagits fram en topplista över datamängder att standardisera för publicering och datadelning. En sådan datamängd är Point of interest. Datamängden kategoriseras inom området Stadsplanering och avser grundläggande geografisk information om platser. Således har den haft ett väldigt stort intresse inte minst från verksamma inom besöksnäringen som vill underlätta för såväl medborgare som besökare att hitta till olika geografiska platser.

Genom att standardisera denna data och dela den öppet så ser vi möjligheten att berika de karttjänster som idag används av besökare och medborgare som befinner sig i rörelse; Naturkartan, Google Maps, Open Street Map, Vandramedkoll m.fl.

Datamodell för point of interest

Det finns nu ett utkast till dataspecifikationen för Point of Interest och bör vara intressant för alla som vill uttrycka en plats som särskilt intressant. Vi vill väcka tankar, intresse och hitta sätt att förankra detta som en standard för delande kommuner och konsumenter och användare. Vi som jobbar med projektet Nationell Dataverkstad söker nu dig som t.ex. jobbar i kommun och vill publicera data, dig som är konsument t.ex. samverkande myndighet, leverantör eller annan intressegrupp t.ex. inom besöksnäringen som bryr sig om att göra det enklare att hitta till Points of Interest.

Datamodellen är tabulär. Det innebär att varje rad motsvarar exakt en sevärdhet och varje kolumn motsvarar en egenskap för den sevärdheten. 15 attribut är definierade, där de första 6 är obligatoriska. Vi har valt att använda beskrivande men korta kolumnnamn som uttrycks med gemener, utan mellanslag (understreck för att separera ord) och på engelska. Genom engelska attributnamn blir modellen enklare att hantera i programvaror och tjänster utvecklade utanför Sverige. Modellen bygger på schema.org

Namn Kardinalitet Datatyp Beskrivning
name 1 text Obligatoriskt - Anger platsens namn.
description 1 text Obligatoriskt - Anger en kortare beskrivning av platsen.
id 1 heltal Obligatoriskt - Anger en identifierare för platsen.
type 1 begrepp Obligatoriskt - Anger typen för platsen.
latitude 1 decimal Obligatoriskt - Latitude anges per format enligt WGS84.
longitude 1 decimal Obligatoriskt - Longitude anges per format enligt WGS84.
opens 0…1 time Anger öppningstid enligt ISO 8601.
closes 0…1 time Anger stängningstid enligt ISO 8601.
street 0…1 text Ange gatuadress.
postalcode 0…1 heltal Ange postnummer.
city 0…1 text Ange postort.
phone 0…1 text Ange telefonnumret med inledande landskod, exempelvis +46
email 0…1 text E-postadress för vidare kontakt, anges med gemener och med @ som avdelare.
image 0…* URL Ange en länk eller flera länkar till bilder på platsen.
URL 0…1 URL Ingångssida för mer information om platsen.

Vi arbetar öppet med datamodellen på Gitlab - anslut gärna där! Vill du inte skapa ett konto går det också bra att mejla in förslag hit: contact-project+sarskilt-viktiga-datamangder-point-of-interest-40754038-issue-@incoming.gitlab.com

Projektet hanteras här: Särskilt viktiga datamängder / Point-of-interest · GitLab

Välkommen att vara med att medskapa detta och hjälp gärna till att sprida ordet! :recycle: :lower_left_crayon: