Parkering som öppna data - bidra till specifikationen

Bakgrund och syfte :dart:

Inom projektet Nationell Dataverkstad har det tagits fram en topplista över datamängder att standardisera för publicering och datadelning. En sådan datamängd som också haft ett stort intresse från flera olika aktörer är Parkering. Eftersom det är markägaren som upplåter mark till parkering är det också markägaren som bestämmer vilka villkor som ska gälla. I de flesta fall i en stad är det kommunen som är markägare och har själva hand om parkeringar via t.ex. ett trafikkontor. I andra fall kan kommunen lagt ut parkeringen på entreprenad och då är det externa parkeringsbolag som sköter dessa.

Genom att standardisera denna data och dela den öppet så ser vi möjligheten att underlätta för trafikanter att hitta till lediga parkeringar och undvika onödig körning i jakt på parkeringsplatser men också det kan bli tydligare vilka villkor som gäller för parkeringsplatsen.

Och att dela data öppet skapar möjligheter till delvis få bättre koll på alla parkeringsplatser, dels kunna planera fordonens roll och yt-användning i samhället. Det leder också till möjligheter att göra en kompletterande dataspecifikation för parkeringsplatsers tillgänglighet i realtid via API precis som vissa aktörer gjort idag utefter bästa förmåga.

Parkeringar blir bättre genom samarbete, så även standardisering - tyck till! :oncoming_automobile: :racing_motorcycle: :tractor: :motorway:

Så nu finns ett väldigt tidigt utkast till dataspecifikation för parkering. Den har med exempeldata och bör vara intressant för kommuner och bolag som ansvarar för parkeringar - och självklart inte minst data-användare oavsett samhällssektor!

Vi vill väcka tankar, intresse och hitta sätt att förankra detta som en standard för delande kommuner och konsumenter och användare. Vi som jobbar med projektet Nationell Dataverkstad söker nu dig som t.ex. jobbar i kommun och vill publicera data, dig som är konsument t.ex. samverkande myndighet, leverantör eller annan intressegrupp t.ex. förening som bryr sig om bra utbud med parkeringar för rörelsehindrade, för att komma med idéer och kloka inspel.

Välkommen att återkoppla här i forumtråden! :recycle:

Länk till utkastet finns här:

Här jobbar vi: Särskilt viktiga datamängder / Bilparkering · GitLab

Välkommen att vara med att medskapa detta och hjälp gärna till att sprida ordet! :mega: :hugging_face:

1 Like

@FilipDijak Tack för hjälpen att publicera detta!

Här är uppdaterat utkast baserat på återkoppling i ett försök att skala ned avsevärt och göra fler attribut frivilliga.

Namn Kardinalitet Datatyp Beskrivning
source 1 heltal Obligatoriskt - Ange organisationsnummret utan mellanslag eller bindesstreck för organisationen som hanterar parkeringen.
id 1 heltal Obligatoriskt - Anger en identifierare för parkeringen.
name 1 text Obligatoriskt - Anger namn på verksamheten där parkering skapats.
type 1 public commercial
latitude 1 decimal Obligatoriskt - Latitude anges per format enligt WGS84.
longitude 1 decimal Obligatoriskt - Longitude anges per format enligt WGS84.
street 0…1 text Ange gatuadress för parkeringen.
postalcode 0…1 heltal Ange postnummer för den parkeringen.
city 0…1 text Ange postort för den parkeringen.
description 0…1 text Anger en kortare beskrivning av parkeringen.
car_spaces 0…1 heltal Anger antalet parkeringsplatser.
accessible_spots 0…1 heltal Anger antalet parkeringsplatser.
rv_spaces 0…1 heltal Anger antalet parkeringsplatser.
motorcycles 0…1 heltal Anger antalet parkeringsplatser.
charging_points 0…1 heltal Anger antalet parkeringsplatser.
permit 0…1 boolean Anger om parkeringen kräver tillstånd.
prohibition 0…1 text Anger om förbud gäller, anges som t.ex. 02:00-06:00.
parking_fee 0…1 text Anger om parkeringen kräver avgift viss tid.
public 0…1 boolean Anger om parkeringen får användas offentligt.
status 0…1 boolean Anger om parkeringen är aktivt öppen.
lighting 0…1 boolean Anger om parkeringen är upplyst.
updated 0…1 text Ange när parkeringen uppdaterades senast.
email 0…1 text E-postadress för vidare kontakt, anges med gemener och med @ som avdelare.
URL 0…1 URL Ingångssida för mer information om parkeringen.

Källa: content/model.md · main · Särskilt viktiga datamängder / Bilparkering · GitLab

Vill du skicka in återkoppling per e-post? Mejla då till: contact-project+sarskilt-viktiga-datamangder-bilparkering-40754089-issue-@incoming.gitlab.com