Öppna data-utredningen överlämnar delbetänkande 2020