Öppna data - kopplingar till dataportaler och hur allt hänger ihop

Hej @larsbgustafsson och tack för frågan via mejl, svarar här via supportforumet enligt ö.k. med VGR. :slight_smile:

1 – Finns det någon översikt om hur Dataportal.se, DataportalVast.se, catalog.kungalv.se och Kungälvs externsajt ”hänger ihop”?

Kolla denna bil, hoppas den förklarar en del hur allt hänger ihop? Finns i kursmaterialet också:

2 – När vi publicerade Lekplatser på catalog.kungalv.se så gjordes publiceringen till Dataportal.se och till DataportalVast.se av dig,
jag förmodar att vi själva framåt ska göra publiceringen till portalerna? Kan du hänvisa till information om detta?

Har ni kollat kursmaterialet - d.v.s. bilder och videos? Om ni inte gjort det: Kopplingen till Dataportal.se och DataportalVäst görs bara 1 gång. Jag hjälpte er med kopplingen på begäran av @freer10. Ni behöver inte göra mer för att metadata (öppna data/villkorsbegränsad delade data) ska visas där. Ni behöver bara fokusera på A. Bra metadata enligt rekommendationer Rekommendationer - Dokumentation - Sveriges dataportal B. Få till publiceringar, helst enligt specifikationer.

3 – Jag gissar att tanken också är att vi från Kungälvs extern-sajt också bör hänvisa till nationell Öppen Data gernom att länka till Dataportal.se ?

Ni är länkade (kopplade) dit till dataportal.se och ni kan hänvisa era externwebb-besökare dit med en hyperlänk om ni vill men det är inget måste. De som kommer till dataportal.se hittar er där. Skulle tipsa er om att kopiera och remixa den text som Lomma kommun har.