Öppen data i TW

En ögonöppnare hur konstigt Öppen data utvecklas i Sverige är att lyssna på dagens keynote på SWIB20 “Open Data & Social Innovation – Experiences from Taiwan. SWIB20 Keynote by Audrey Tang

Saker jag ser i Sverige som känns fel

  • vi fastnar i specar på DCAT-AT / RDF / Json

  • vi skapar en ny myndighet i Sundsvall som publicerar lite PDF:er och inte data som data

  • vi tror att den digitala framtiden löses med att old-school människor sitter i en grunddatautredning utan att kommunicera sedan tar det 2 frågor att “syna att vision saknas” fokus är hur myndigheten skall få kompensation för “uteblivna intäkter” ett sunt mönster borde vara att göra en skill matrix vilka kompetenser som behövs i den “nya myndigheter” och beskriva hur dagens data skall städas upp…

  • Trust Citizens with Open Data

The minister: Everyone can visit me, for 40 minutes, to interview me or lobby for an idea. On one condition: the whole talk goes online.

@Magnus_Salgo Mycket spännande tankar. Som det diskuteras i Innovation-spåret på Internetdagarna 2020 så är det mycket en ledarskapsfråga. Audrey Tang är väl en politiker som har en tydlig vision och omsätter det i politik som verkar ge resultat.

Jag tror f.ö. att det går att se det på fler sätt, vi har en start i Sverige men vi behöver mer. Men om vi tittar utifrån just innovations-spåret idag så är silo-fenomenet en stor risk för digitaliseringstakten, samtidigt är det kanske en möjliggörare.

Jag tycker inte ens vi har en start…bara att det är du och jag som tjatar på alla plattformar är väl lite patetiskt… :smirk:

Klicka runt på denna karta över Sverige så har de flesta kommuner typ data om älginventering eller kolada

Jämför Wikidata

Fast vi har ju något i Sverige men visst kan det vara mer. Vill en se utveckling, eller riktig “start”, inom området i Sverige tror jag att det behövs en konstruktiv energi, ton och hjälpsamt angreppssätt. Annars finns det risk för att skrämma de som inte kommit igång. Tröskeln för att komma igång är låg men det är ändå en tröskel att överkomma.

OK. Kollade. Gillade WIkidata och Grafana-gränssnittet.