Om kategorin Öppna Data Forum

Här avhandlar vi frågor om öppna data och PSI-data. Frågor kan handla om hur man kommer igång, goda exempel på datamängder, vilka format man ska stödja, när man ska erbjuda API:er osv.

Använd den här kategorin för att diskutera öppna data. Den här kategorin är till för att få hjälp med din användning av öppna data. Ämnen som inte handlar om öppna data flyttas till annan passande kategori.