Om kategorin GeoDCAT-AP (NMDP)

Ställ frågor och få svar i denna kategori om metadatastandarden GeoDCAT-AP, även i Sverige kallad Nationell Metadataprofil (NMPD), som används med bas för EU:s INSPIRE-direktiv. Diskutera här även hur EntryScape kan hjälpa dig med GeoDCAT-AP.

Denna kategori är specifikt fokuserad på GeoDCAT-AP.

Kategorin skiljer sig från övriga då den här är fokuserad på att diskutera och lära sig mer om metadataprofilen GeoDCAT-AP.