Om kategorin EntryScape Terms

Terms berikar dina datamängder. EntryScape Terms är ett intuitivt verktyg för att hantera terminologi enligt SKOS-standarden. Få struktur på dina datamängder med bara några knapptryck.

Använd den här kategorin för att diskutera EntryScape Terms. Den här kategorin är till för att få hjälp med din användning av EntryScape Terms. Den här kategorin fokuserar på mjukvaran EntryScape Terms. Alla ämnen i den här kategorin behöver handla om EntryScape Terms. Ämnen som inte gör det flyttas till annan passande kategori.