Nödvändigt med disclaimer?

Hej,

noterade att en av de mallar som finns i samband med att man själv lägger upp data i portalen, innehåller en disclaimer. En text under beskrivningen säger:

“X kommun friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i öppna data som levererats från X kommun till konsumenten. X kommun friskriver sig från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma för konsumenten till följd av nyttjande av öppna data i följdproduktion eller tillsammans med annan information.”

Är detta nödvändigt?

@support

Hej @ThomasS_Ale! Nej det är inte nödvändigt, rekommenderar att ta bort den disclaimern. Den kommer tas bort från mallarna.