När är den nya PSI-lagen klar?

Den uppdaterade lagen för PSI (Public Sector Information) bereds nu i en SOU och ska vara antagen sommaren 2021. Det bör finnas utkast färdigt under år 2020. EU-direktivet är striktare så antagligen blir den nya svenska lagen det också.

Öppna data-utredningen har den 15:e september överlämnat sitt delbetänkande till regeringen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/oppna-data-utredningen-overlamnar-delbetankande/