Min data behöver beskrivas med fler fält, kan dessa läggas till i metadataspecifikationen?

Det finns två kriterier som behöver vara uppfyllda för att ett visst fält ska läggas till:

  1. Det måste vara ett någorlunda vanligt behov, d.v.s. många datamängder skulle behöva beskrivas med dessa fält.
  2. Det är av intresse för de som söker / utvärderar datamängder, notera att det finns fält för att peka på ytterligare dokumentation som kan användas när detta inte räcker.