Medskapa specifikationen för datadelning om matsvinn

Bakgrund och syfte :person_shrugging: :thinking_face: :arrow_right: :dart:

Inom projektet Nationell Dataverkstad har det tagits fram en topplista för datamängder att standisera för publicering och datadelning. En sådan datamängd är matsvinn som kan hjälpa till att automatisera rapportering och analyser - självklart med potential att minska matsvinnet.

Ett första steg :baby_chick: :woman_cook: :farmer:

Nu finns ett utkast till dataspecifikation för matsvinn-rapportering. Den är med exempeldata och bör vara intressant för kommuner och regioner samt insamlande myndigheter som Livsmedelsverket och kanske även Naturvårdsverket - och självklart inte minst data-användare oavsett samhällssektor!

Vi medskapar - tyck till och bidra! :muscle:

Observera att det här är ett väldigt tidigt utkast som tabelldata med lite exempeldata. Vi vill väcka tankar, intresse och hitta sätt att förankra detta som en standard för publicister och användare. Vi som jobbar med projektet Nationell Dataverkstad söker nu dig som t.ex. jobbar i kommun och vill publicera, dig som är konsument t.ex. insamlande myndighet, leverantör eller annan intressegrupp t.ex. förening.

Välkommen att återkoppla här i forumtråden! :recycle:

Länk till utkastet finns här:

Välkommen att vara med att medskapa detta och hjälp gärna till att sprida ordet! :mega: :hugging_face:

Hej! Vi har lyssnat på synpunkter och skalat ned utkastet mycket. Baserar utkast på faktisk publicering men har gjort det mesta frivilligt utifrån vad bidragsgivare sagt att Livsmedelsverket (som vi inte fått kontakt med) efterfrågar.

Namn Kardinalitet Datatyp Beskrivning
source 1 heltal Obligatoriskt - Ange organisationsnummret utan mellanslag eller bindesstreck för organisationen som hanterar matsvinnet.
id 1 heltal Obligatoriskt - Anger en identifierare för matsvinnet.
name 1 text Obligatoriskt - Anger namn på verksamheten där matsvinn skapats.
kitchen_waste 1 decimal Obligatoriskt- Anger kökssvinn i kilogram med en decimal.
serving_waste 1 decimal Obligatoriskt- Anger serveringssvinn i kilogram med en decimal.
plate_waste 1 decimal Obligatoriskt - Anger tallrikssvinn i kilogram med en decimal.
category 0…1 text Anger kategori på verksamhet som skapat matsvinn, t.ex. förskola.
kitchen_type 0…1 text Anger typ av kök vid verksamheten.
total_waste 0…1 decimal Anger total mängd matvsinn i kilogram med en decimal.
storage_waste 0…1 decimal Anger lagringssvinn i kilogram med en decimal.
preparation_waste 0…1 decimal Anger förberedelsesvinn i kilogram med en decimal.
cooking_waste 0…1 decimal Anger tillagningssvinn i kilogram med en decimal.
description 0…1 text Anger en kortare beskrivning av matsvinnen.
amount_eating 0…1 heltal Anger antalet som ätit datumet då matsvinn skapats.
saved_food 0…1 decimal Anger räddad mat i antal kilogram med en decimal.
updated 0…1 text Ange när matsvinnen uppdaterades senast.
email 0…1 text E-postadress för vidare kontakt, anges med gemener och med @ som avdelare.
URL 0…1 URL Ingångssida för mer information om matsvinnen.

Källa: content/model.md · main · Särskilt viktiga datamängder / Matsvinn · GitLab

Vill du återkoppla via e-post? Mejla in dina synpunkter direkt till projektytan på GitLab:
contact-project+sarskilt-viktiga-datamangder-matsvinn-40754022-issue-@incoming.gitlab.com