Kolada vs öppen data

Data från kolada, ska vi lägga upp det i entryscape som öppen data istället, eller hur gör ni andra?

Tack @suners för bra fråga!

Om jag var er skulle jag inte lägga upp Kolada-nyckeltalen i EntryScape då det egentligen är andra filer och system som är datakällor som ligger till grund till Kolada-nykeltal.

Observera även att RKA publicerar detta som öppna data i bra JSON-format. Det är bättre att publicera “källdata” som de idag samlar in på krävande sätt (pappers- / webbenkäter) som öppna data, om något. :slight_smile:
Relevant nyhet: Öppna data förenklar jämförelser mellan kommuner och regioner - entryscape.com

1 Like

@mattias, Toppen, tack :slight_smile:

1 Like