Katalog vs. profil

Hej!

Om vi nu i vår organisation har datamängder/datatjänster av vitt skilda karaktär, vad är smartast att göra: skapa olika profiler eller placera dem i olika metadatakataloger? Vad är pros och cons med de två olika alternativen? Vad bör man tänka på och hur fungerar de rent tekniskt?

Tack!
Mvh,
Elena (TRV)

Hej @Elena, tack för frågan i forumet. :slight_smile:

Det beror på lite från fall till fall men generellt sett så kan vi koka ned det till följande:
Datamängderna och datatjänsterna bör använda samma metadataprofil, men det finns idag 4 olika val: DCAT-AP-SE eller NMDP4 - eller en kombination. På de sätten är de vitt skilda och värda att separera. Det går även att harmonisera och kombinera som många väljer att göra, det tredje alternativet. Vill organisationen ha samma höga lägstanivå på metadata går det även att konfigurera profilerna så att det inte går att skapa eller ändra datamängder eller datatjänster med färre fält av metadata än vad organisationen kräver.

Oftast är det bättre att dela upp utifrån kataloger - t.ex. uppdelat per förvaltning, process- eller ansvarsområde. Detta för att också rätt personer ska ha rätt åtkomst och att inte obehöriga ska ha tillgång till allt eller vissa entiteter.

Att ha harmoniserade metadataprofiler med anpassade krav är bra för att få till en bra hög nivå på metadata som gör det lätt både internt och externt att söka, hitta och använda data.

Att ha uppdelat per t.ex. förvaltning gör det lättare att hantera många datamängder och datatjänster. Det gör det lättare att ge rätt personer rätt tillgång.

Det kan bli minus om organisationen inte tar hjälp i konfigurationen, det är viktigt att se till att uppdelningen av katalogen inte leder till att det blir dubletter och att viss information som t.ex. kontakter och organisationer blir sökbara från en katalog för alla andra kataloger.

Tänk på att göra en uppdelning som funkar både organisatoriskt långsiktigt och beständigt - t.ex. förvaltningsmässigt eller processmässigt. Det går att ställa sig frågan - klarar uppdelningen en mindre eller större omorganisation? Och om den inte gör det - hur kan vi fortsätta jobba med det? Detta är viktigt för att länkar går sönder om datamängder eller datatjänster flyttas runt mellan kataloger och att flytta entiteter mellan kataloger är idag ingen lätt sak.

Hur det fungerar rent tekniskt - det är ofta bra att låta alla olika kataloger att just nå till vissa gemensamma kataloger, t.ex. en katalog där alla kataloger kan välja bland kontakter och organisationer att peka på.

Tack @mattias för utförligt och informativt svar. Vi återkommer när vi har fått mer granulerade frågor och funderingar.

//Elena

1 Like