Kandidat - Checklista - Tillgänglig digitalt?

Kring aspekten om datamängden är tillgänglig digitalt går det att undra: Bör datamängden redan vara publicerad först? Räcker det att den finns internt digitalt?

Här räcker det med att datamängden finns internt digitalt tillgänglig. Gärna i öppet format så att det går att publicera på tillgängligt sätt.

Om datamängden redan är publicerad på t.ex. en hemsida genom ett CMS så är det inte publicerat som högkvalitativ öppna data. Det bör därmed vara helt OK att beskriva den med metadata och återpublicera datamängden som öppna data genom EntryScape som möjliggör skördning till nationella och europeiska dataportalen.